طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

جداسازی، تعیین ساختار و بررسی اثرات بیولوژیکی ترکیبات شیمیایی موجود در گیاه گلریز ایرانی (Micromeria persica)

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده