طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

سنجش، ارزیابی و بهبود مستمر استراتژی مشارکت الکترونیک از طریق وبگاه‌های سازمان‌های مردم‌نهاد مطالعه موردی: انجمن صرع ایران

تب‌های اولیه