طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

تدوین استراتژی بازاریابی شرکت پرشین پایا وارد کننده کالاهای رادیو کنترل(RC) در ایران بر اساس مدل ترکیبی SWOT و AHP

تب‌های اولیه