طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

شناسایی، بررسی و اولویت بندی مولفه های موثر بر ارزیابی میزان آمادگی الکترونیکی جهت پذیرش سیستم موبایل (سیار) سلامت بیمارستانی با رویکرد منطق فازی (مطالعه موردی: بیمارستان قلب شهید رجائی)

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده