طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

ارزیابی عوامل موثر در وفاداری مشتریان در زمینه بازارهای صادراتی قیر براساس مدل بازاریابی رابطه مند

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده