طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

بررسی نقدهای عارفان شیعی بر گزارش‌های عارفان از مکاشفات خود با تاکید بر آثار سید حیدر آملی

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده