طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

استفاده از انگل های پریاخته به عنوان تگ زیستی در افتراق ذخایر ماهی شوریده در سواحل شمالی خلیج فارس و دریای عمان

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده