طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

طراحی و سنتز ترکیبات بیس-هتروسیکلی اکسازپین-کینازولینونی و کومارین-3-کربوکسامیدهای دارای حلقه تری آزولی بر اساس استراتژی واکنش های چندجزئی ایزوسیانید محور و سنتز مکان گزین 3،2،1-تری-آزول ها با استفاده از نانوذرات مس (I) اکسید نشانده شده بر روی کازئین مغنا

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده