طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

شناسایی و ارزیابی ریسک های زنجیره تامین سبز و انتخاب استراتژی مناسب برای مدیریت ریسک ها(مورد مطالعه: صنعت کاشی و سرامیک استان یزد)

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده