طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

ارائه راهکارهایی به منظور تشخیص نفوذ به پروتکل GTP در نسل چهارم شبکه های ارتباطی سیار

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده