طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

مطالعه فیتوشیمیایی گیاهان ( Satureja biflora )، انجیلی ( Parrotia persica ) و سماق ( Rhus coriaria ) و بررسی اثرات مهاری آن ها بر آنزیم آلفا - گلوکوزیداز

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده