طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

نقش تعدیل کنندگی ویژگی¬های شخصیتی و مکانیسم های مقابله با استرس در رابطه همسرآزاری علیه زنان با بروز نشانه های افسردگی و فرسودگی زناشویی

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده