طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

مدلسازی روندهای فضایی - زمانی شاخص های اقتصادی و اجتماعی با تاکید بر توسعه یافتگی نواحی روستایی استان اصفهان(1390-1375)

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده