طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

دولومیتی شدن و تاثیرات آن بر روی کیفیت مخزنی سازند آسماری در میدان نفتی اهواز چاه¬های شماره 19، 43 و 45

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده