دولومیتی شدن و تاثیرات آن بر روی کیفیت مخزنی سازند آسماری در میدان نفتی اهواز چاه¬های شماره 19، 43 و 45

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده