طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

ساخت حسگر فیبر نوری بر پایه توری براگ با تناوب بلند جهت آشکارسازی یون جیوه ((Hg2+ در محلول های آبی

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده