طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

موانع الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی در زمینه واردات مواد غذایی با بررسی موافقتنامه ‌های SPS,TBT,GATT

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده