طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

بررسی عوامل موثر بر انگیزش کارگران پروژه در سازمانهای پروژه محور و ذاههای ارتقای آن (مطالعه موردی شرکتهای پیمانکاری ساختمان استان کردستان)

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده