طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

بررسی اوضاع سیاسی، اجتماعی، فرهنگی- اداری و اقتصادی کردستان از سال 1299تا 1320 خورشیدی

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده