طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

تحليل ظرفيت كلانشهرها در راستاي دستيابي به توسعهي دانشبنيان و ارائهي راهكارهاي برنامهريزانه (نمونه موردي: كلانشهر تهران)

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده