طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

دیپلماسی شهری و راهبرد ملی مطالعه موردی: سازمان بین المللی متروپلیس در همگرایی شهرها و مدیریت شهری با تاکید بر کلان شهر شیراز

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده