طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

تثبیت نانوذرات مس بر روی سطح گرافن سه بعدی و فعالیت کاتالیستی آن در واکنش حلقه زایی 3،1-دو قطبی هویزگن

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده