طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

اندازه گیری سرب در نمونه های حقیقی با استفاده از اسپکترومتری جذب اتمی شعله ای پس از پیش تغلیظ و استخراج نقطه ابری

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده