طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

سنتز و کاربرد نانوذرات پلیمری قالب یونی مغناطیسی و چارچوب فلز-آلی عامل دار شده جهت استخراج و پیش تغلیظ انتخابی یون های Cd(II) و Cu(II)از نمونه های حقیقی

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده