طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

نقش میانجی گری امید در رابطه با عوامل انگیزشی نظریه هیجان مدار(صمیمیت ودلبستگی) بر میزان رضایتمندی جنسی افراد متاهل ایرانی

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده