طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

تأثیرات حقوقی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی در صنعت بیمه کشور (مطالعه وضعیت برخی از کشورهای عضو)

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده