طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

سنتز و شناسایی γ-آلومینای مزوپوری در اندازه نانو از آلكو اكسيدهاي آلومينيوم به روش های هيدروترمال – سل-ژل، سخت-قالب و تجزیه حرارتی چارچوب های فلزی-آلی بر پایه فلز آلومینیوم

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده