طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

تأثیر پوشش¬های ارگانیک و جلبک¬های سبز- آبی درمقاومت به تنش شوری گیاهان شبدر برسیم (Trifolium alexanderium L.) ذرت (Zea mays L.)

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده