طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

رومانتیسم و سیاست؛ بررسی شکل¬گیری رومانتیسم در سیاست ایران، مشروطه تا دهه 1330

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده