طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

بررسی عوامل کنترل کننده ی غنی سازی برین زاد (سوپرژن) در کانسارهای مس پورفیری: مطالعه ی موردی در کمان ماگمایی ارومیه - دختر

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده