طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

سنتز ترکیبات هتروسیکل بنزواکسازپینی-ایمیدازولی، بنزواکسازپینی-اکسازولی با استفاده از استراتژی واکنش های چند جزئی، تهیه ترکیبات کینازولینی با استفاده از کاتالیست ناهمگن MIL-110-SO3H

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده