طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

تاثیر اعتماد به نفس بیش از حد و خوش بینی بر تمایل به شروع فعالیت های نوآورانه با محوریت ادراک از ریسک(مطالعه موردی : کارآفرینان مراکز رشد دانشگاه های تهران )

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده