طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

بررسی اثر پیوند الوگرافت سلول های سرتولی بر میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در مدل جانوری سکته مغزی

تب‌های اولیه