طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

چارچوب طراحی شهری معطوف به انسجام بخشی کالبدی نمونه موردی محله بعثت، منطقه نوزده تهران

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده