طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

ارائه مدل جهت انتقال از مدیریت پروژه کلاسیک به مدیریت پروژه چابک در شرکت های پیمانکار رتبه یک ابنیه

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده