طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

طراحی و ساخت حلقه جریان دو فازی مایع- گاز و تعیین رژیم و اندازه گیری کسر حجمی گاز با استفاده از تضعیف اشعه گاما

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده