طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

طرح و مرمت و احیای سرای گلشن قزوین - محله دباغان " در جهت رفع گسست سرای گلشن از بازار قزوین وارتقای توانمندی بافت محله دباغان "

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده