طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

I:Charge Transfer Complexes of Some AZA Crown Ethers With ‎σ and‎ π Electron Acceptors(Kinetic and Thermodynamic Investigathons).II:Preparation of Ion Selective Electrodes for Determination of I and Pb Ions.

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده