طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

تاثير بيمه کشاورزي بر شاخص هاي اقتصادي و مديريت اکولوژيک محصول پنبه: مطالعه موردي منطقه گرمسار

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده