طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

اثربخشي مداخله رواني آموزشي مبتني بر ذهن آگاهي بر نارضايتي از تصوير بدني، پريشاني روان شناختي و کيفيت زندگي دختران نوجوان

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده