طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

بررسي تاکسونوميکي و ژن اکولوژيکي جنس(Epilobium L. (Onagraceea بر اساس شواهد ريخت شناسي و مولکولي در البرز شرقي

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده