طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

ويژگي هاي سکونتگاههاي شهري تاب آور در برابر زلزله (نمونه موردي: محله هرزويل منجيل، محله چهار کوچه بم)

تب‌های اولیه