طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

نقد نظام حقوقي بين المللي مسؤوليت در حوزه خسارات ناشي از آلودگي نقتي دريايي

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده