طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

تهيه بسته آموزشي - درماني مبتني بر هسته هاي عاطفي رشک و شرم و بررسي اثر بخشي آن بر کاهش پرخاشگري و مشکلات بين فردي در دانشجويا

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده