طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

بررسي تاثير اقدامات درونگراي نوآوري باز بر نوآوري SMEs با توجه به نقش تعديل کنندگي ظرفيت جذب

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده