طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

مطالعه تاثير رويکرد فرآيند گرايي بر آمادگي سازمان براي پذيرش سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده