طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

جداسازي، شناسايي و تعيين شرايط بهينه رشد باکتري (هاي) تجزيه کننده ي سم ارگانوفسفاته ي مالاتيون از منطقه اروند کنار

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده