طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

شناسايي و بررسي ميزان تاثير عوامل کليدي مديريت کيفيت زنجيره تامين بر عملکرد سازماني (مورد مطالعه: شرکت ايران خودرو مازندران)

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده