طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

قابليت پلي ساکاريدهاي مستخرج از ميوه بلوط Quercus persica بعنوان عامل مقاومت خشک کاغذ

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده