طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

شناسايي و الويت بندي ريسک هاي زنجيره تامين و انتخاب تامين کننده با استفاده از فرآيند تحليل شبکه اي ( مورد مطالعه : صنعت خودرو

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده