طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

مرمت و احياء بر اساس نقش و تاثير مشارکت هاي مردمي (نمونه موردي: کاروانسراي زعفرانيه سبزوار)

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده